29/11/2023 - 09:22:25

Contact Us

Office Address
Room 601, Tiandi Corporate Center 5, Wuhan Tiandi, 1628 Zhongshan Avenue, Jiang’an District,Wuhan, Hubei, P.R.China

Office hours
Monday-Friday : 9:00-12:45 , 14:00-17:30

Contact
Tel:  86-27-82288577
Fax: 86-27-82267927
E-mail: info_wh@ipim.gov.mo

Manager
Ms Li Xueya